Φορέας  Προϋπολογισμός  Δημόσια Δαπάνη Δημόσια Δαπάνη (%)  Περιφέρειες
Συντονιστής Έργου - Φορέας Σύμπραξης 1 ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 239.850,77€ 191.880,62€ 80,00 Αττικής
Φορέας Σύμπραξης 2 TIERRA Ο.Ε. – ΜΑΥΡΑΚΗΣ – ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 123.100,37€ 98.480,30€ 80,00 Αττικής
Φορέας Σύμπραξης 3 FUTURE INTELLIGENCE ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 86.500,06€ 69.200,05€ 80,00 Αττικής

 

ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

http://www.enviroplan.gr/

Η ENVIROPLAN Α.Ε. είναι ένα ιδιωτική εταιρεία η οποία έχει ιδρυθεί στην Αθήνα /Ελλάδα το 2001. Το γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, των τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού και διαχείρισης έργου, ξεκινώντας από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι και την επίβλεψη κατασκευής, και την κατάρτιση του πελάτη για τη λειτουργία του έργου. Δεδομένου ότι η φιλοσοφία της εταιρίας είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, στην εταιρεία απασχολούνται περισσότεροι από 60 επιστήμονες και μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων. Με καινοτόμες ιδέες, μακροχρόνια τεχνογνωσία και σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, η ομάδα της εταιρείας ENVIROPLAN διαθέτει ικανότητες και προσόντα για να εργαστεί σε πολύπλοκα ζητήματα. Μέσω της πολύχρονης παρουσίας της στο χώρο, η ENVIROPLAN Α.Ε. έχει επιτύχει ένα τεράστιο διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων και συμβουλευτικών εταιρειών, μέσω των οποίων είναι σε θέση να εφαρμόσει και διαχειριστεί έργα κάθε κλίμακας με επιτυχία. Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή και μακροχρόνια παρουσία της ENVIROPLAN Α.Ε. στη διεθνή αγορά είναι η άριστη, επαγγελματική και στενή συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες. Διαθέτοντας τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλους έμπειρους και αξιόπιστους διεθνείς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους τοπικούς εμπειρογνώμονες, εγγυάται την άψογη εφαρμογή και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη για το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και έχει εκπονήσει μελέτες και παράσχει υπηρεσίες με επιτυχία μέχρι σήμερα σε περισσότερα από 600 έργα που καλύπτουν πολλούς κλάδους, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Οι πελάτες της αποτελούνται από Τοπικές Αρχές, Υπουργεία, Κυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορους διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης (όπως και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΗΕ, κ.λπ.) και άλλων βιομηχανικών / κατασκευαστικών / διαχειριστικών επιχειρήσεων).

Η ENVIROPLAN Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001: 2015 και OHSAS 18001: 2007 και κατέχει επίσης μια σύμβαση αορίστου χρόνου ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης με την LLOYD'S.

Οι υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που προσφέρονται από την ENVIROPLAN διενεργούνται από ανθρώπους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μεταπτυχιακές σπουδές. Η ENVIROPLAN διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ενεργού συμμετοχής. Η έρευνα και η ανάπτυξη, σε μεγάλο βαθμό, διεξήχθη σε κοινά έργα με άλλες εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΚ.

Back to Top

TIERRA Ο.Ε. – ΜΑΥΡΑΚΗΣ – ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

www.tierra.gr

Η Tierra Ο.Ε. είναι μια δυναμική ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στους Τομείς Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών. Ενδεικτικά η εταιρεία παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

 • Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και έκδοση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών
 • Χρηματοδότηση έργων μέσω του δικτύου συνεργαζομένων τραπεζών
 • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης (Operation & Maintenance) Φ/Β σταθμών
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έργων ΑΠΕ
 • Διαχείριση Χώρων Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων
 • Λειτουργία και Περιβαλλοντικός Έλεγχος Εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (Δήμου και Περιφέρειας)
 • Σχεδιασμός, χωροθέτηση και κατασκευή Πράσινων Σημείων και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
 • Οικονομοτεχνική Μελέτη και Κατασκευή Συστημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Αναβάθμιση σε παθητικό κτίριο και βελτίωση της ενεργειακής ταυτότητας
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Λεβητοστασίων και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων

Back to Top

FUTURE INTELLIGENCE ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.

http://www.f-in.gr/

Η Future Intelligence είναι μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών η οποία προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών με ασύρματα μέσα και εφαρμογές τηλεμετρίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των επικοινωνιών μεγάλης και μικρής εμβέλειας έχοντας ως πυλώνες δράσης την κατασκευή ενσωματωμένων συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών και την επιστημονική έρευνα αυτών. Συγκεκριμένα προσφέρει:

 1. ολοκληρωμένη λύση ασύρματης διαχείρισης αισθητήρων και συσκευών ελέγχου για βιομηχανικές και ήμι-βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 2. λύσεις για απομακρυσμένη διαχείριση με τη χρήση 4ης γενιάς ασύρματων δικτύων με βασική εφαρμογή τον απομακρυσμένο έλεγχο μη επανδρωμένων οχημάτων
 3. πλατφόρμα για ανίχνευση κλοπών και μικρο-εγκλημάτων με την χρήση καμερών και έξυπνων αισθητήρων μέσω εγκατάστασης νέφους (cloud)
 4. συνδυασμό των παραπάνω υπηρεσιών
 5. υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προς τρίτες εταιρείες

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 έχει έδρα την Αθήνα καθώς και διατηρεί παράρτημα στα Ιωάννινα, ιδιόκτητη cloud υποδομή στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ από το 2012 έχει αυτόνομο γραφείο στο Λονδίνο. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001/2008, αξιοποιεί εργαλεία οικονομικής/λογιστικής διαχείρισης και διαθέτει εσωτερικά τμήματα κατασκευής υλικού και λογισμικού. Από το 2014 η εταιρεία φέρνει στην αγορά μια καινοτόμο πλατφόρμα διαχείρισης αισθητήρων (sensors) και μονάδων ελέγχου (actuators) που έχει την δυνατότητα συλλογής, ασύρματης αποστολής/λήψης και ευφυούς διαχείρισης δεδομένων σε βιομηχανικά και αστικά περιβάλλοντα. Η σειρά των προϊόντων ονομάζεται FINoT και έχει βασικό σκοπό την εισαγωγή της έννοιας δικτύωσης αντικειμένων (internet of things) στην βιομηχανία και τις έξυπνες πόλεις.

Back to Top